• ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Lưu ý: Thí sinh được phép đăng ký xét tuyển tối đa 4 lần (tương ứng 4 nguyện vọng) cho mỗi phương thức xét tuyển (theo Kết quả học bạ lớp 12 hoặc Kết quả thi THPT).

Thí sinh kích vào đây để xem hướng dẫn trước khi thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Thông tin thí sinh:
Chọn phương thức xét tuyển:
Nhập dãy số mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT:
Thông tin xét tuyển đại học:
Nơi học THPT hoặc tương đương:
Tên tỉnh: Tên Trường THPT:
Năm Lớp 10:
Năm Lớp 11:
Năm Lớp 12:
Khu vực ưu tiên: Đối tượng ưu tiên:
Chọn ngành xét tuyển:
Chọn tổ hợp môn xét tuyển:
Môn học: Điểm trung bình cả năm Lớp 12:
1)
2)
3)
Quay lại